søndag 30. september 2012

fredag 28. september 2012

Rundballekamp på Sandane

Ordførerene og bondelagsleiarar i Jølster, Eid og Gloppen klar til kamp!
Matamål - matfestival i Sogn og Fjordane er igang!

Ordfører Anders Ryssdal og leiar i Gloppen bondelag Egil Fjellestad har inntatt posisjon

Eid i tet...

Gloppen i fint driv!

Eidarane blir for tøffe

Fornøyd far og son
Det heile vart direkte sendt på nrk/sfj